Hem

Bråtavikens Båtsällskap


Välkommen till Bråtavikens Båtsällskap!

Om BBS


BBS är en privat båthamn som ägs och sköts av dess medlemmar.

Historia


Hamnen har sina rötter i 50-talet då enskilda personer byggde egna bryggor för mestadels ekor och mindre båtar. 1961 upplät Gustav Fimmerstad marken på 50 år då man bildade BBS och tog fram stadgar och ordningsregler för Bråtavikens Båtsällskap kallad BBS. 2005 kunde BBS friköpa marken med hjälp av Klapperstenen. 2011 byggdes hamnen ut och omfattar nu ett 80-tal platser. Bråtaviken stoltserar med en fullvärdigt fungerande fyr.

Information

Aktuellt

  • Kajskoning utförförd i hamnen.
  • Trädäck vid gästplats byggt.
  • Årsmöte för BBS hölls 27/2
  • Kallelse för bomiläggning den 1/4 har skickats ut.


  • En tillgänglig båtplats finns ledig, kontakta hamnkapten för mer information. Observera att din fastighet måste ligga inom upptagningsområdet.

Klubbstugan

  • Som medlem i BBS har man möjlighet att hyra klubbstugan i hamnen.
  • Bokning görs via liggare inne i klubbstugan. Avgift om 200 kr Swishas till 123 355 29 57.

Miljö

  • Som medlem i BBS har man möjlighet för bottentvätt vid gårda brygga.
  • Tänk på att använda godkända bottenfärger!
  • Båtunionen Miljö

Båtplatser

Hyra båtplats


Används kontaktformuläret längst ned på denna sida för att skicka en intresseanmälan av att hyra båtplats. Ange kontaktuppgifter och storlek på båt (bredd och längd) samt båttyp.


Bli medlem


En tillgänglig båtplats finns ledig, kontakta hamnkapten för mer information. Observera att din fastighet måste ligga inom upptagningsområdet.


För att bli medlem och kunna köpa en nyttjanderätt krävs att man äger en fastighet inom BBS upptagningsområde.


Platser/nyttjanderätter blir lediga när någon t.ex flyttar och då säljer sin nyttjanderätt. Föreningen har en intresselista där den som äger en fastighet inom upptagningsområdet kan anmäla sitt intresse att bli medlem.


Intresselistan är inte att betrakta som en kölista, dvs den som står först är inte alltid garanterad att få köpa om någon vill sälja.


Som ny medlem betalar man en inträdesavgift och därefter årliga avgifter till föreningen


Nya medlemmar skall godkännas av styrelsen innan affären genomförs.


Intresseanmälan


Använd kontaktformuläret nederst på sidan för att skicka en intresseanmälan om att få köpa nyttjanderätt. Vänligen ange fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter. Var god notera upptagningsområdet enligt kartan under avsnittet "Dokumentation".

Mer information


För mer information angående hyra och köp av nyttjanderätt kontakta hamnkaptenen.

Styrelsen 2023

Ordförande

Lars Örnskov

0733 - 93 77 69

larsornskov@gmail.com

Sekreterare

Oscar Snellman

0708 - 10 93 45

oscar@sounddelicious.se

Kassör

Karolina Naij

0727 - 47 99 31

karolina@naij.se

Hamnkapten

Jan Ljungborg

0709 - 96 18 36

jan.ljungborg@telia.com

Webansvarig

Johan Lorentzon

0723 - 89 12 12

j.d.lorentzon@gmail.com

Vice ordförande

Eric Envall

0702 - 87 56 00

eric.envall@gmail.com

Miljöansvarig

Karl Borgström

0721 - 84 37 72

borgarenkalle@gmail.com

Stugvärd

Dan Ekstrand

0709 - 70 93 85

ekstrand.dan@gmail.com

Suppleant

Mats Hallengärd

0708 - 89 12 05

mats.hallengard@gmail.com

Suppleant

Robert Paulsson-Hvit

0739 - 42 17 67

roberpaulsson.rp@gmail.com

Dokument

Hamnreglemente


Hamnreglementet gäller hela hamnområdet, såväl land som vatten med omgivande miljö."


Säkerhetshandbok


“Säkerhetshandbok för båtsäkerhetskontroll från Svenska Båtunionen”


Stadgar


“Nyttjare av båtplats har genom sitt medlemskap i Bråtavikens Båtsällskap förbundit sig att följa stadgar, ordningsföreskrifter och säkerhetsanvisningar som anslås av styrelse och av hamnkapten.


GDPR


Hantering av personuppgifter inom Bråtavikens Båtsällskap"


Upptagningsområde


Fastigheter inom detta upptagningsområde har möjlighet att förskaffa sig en båtplats i Bråtaviken i mån av plats."


Hitta till hamnen

Kontakta styrelsen